Kameraövervakning

Vi är experter inom Kameraövervakning och övervakningskameror.

Syftet med övervakning är att avskräcka från brott. När ett brott har skett ska det ge möjlighet att fastställa händelseförlopp. Kameror kan även identifiera personer och objekt.

Kameraövervakning

Kameraövervakning (också kallas CCTV) har både en brottsförebyggande och brottsuppklarande effekt, och används därför av privatpersoner, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, företag och butiker mot inbrott, stöld, överfall och skadegörelse samt klotter.

Syftet med övervakning ska vara att motverka brott eller olyckor. Nyttan med kameraövervakningen ska också väga tyngre än den personliga integritetskränkning som den medför.

Val av lämplig övervakningskamera bör ske utifrån de individuella önskemål och förutsättningar på plats. Med vår senaste teknik inom övervakning så har vi olika typer av övervakningskameror att erbjuda. Kameror kan dessutom kopplas till en larmcentral, användas via det trådlösa nätverket, larma vid rörelse. Våra experter har flera års erfarenhet inom kameraövervakning och kan vägleda er till era önskemål. Kontakta oss så berättar vi lite mer om just vilken typ av övervakningskamera din verksamhet behöver.

Kameraövervakning är en effektiv säkerhetsåtgärd för ökad trygghet!

Ökade krav på trygghet och säkerhet samt den tekniska utvecklingen är två skäl till ökningen av övervakningskameror. Kameraövervakning är emellertid en åtgärd som kräver särskilda överväganden innan den vidtas. I den ena vågskålen ligger argument för att kameraövervakning kan minska brottsligheten och öka tryggheten. I den andra ligger risken att övervakningen leder till intrång i människors privatliv. Kunskap om kameraövervakningens effekter är viktig för att bland annat minska riskerna för onödiga felsatsningar.

Övervakningskameror har hjälpt myndigheterna att ingripa mot olika typer av brott. Kamerorna verkar även ha ökat tryggheten i olika stadsdelar och ger alla en trygghet. Fråga oss så berättar vi gärna mer. Kontakta oss

övervakningskamera

Vi är experter inom övervakningskameror.

Specialister Inom:

 • Inbrottslarm
 • Driftslarm
 • Brandlarm
 • Brandindikering
 • Kameraövervakning
 • Port-telefoni
 • Passersystem
 • Kodlås
 • Låssystem
 • Elektromekaniska låssystem
 • Tvättstugebokning
 • Passage-online
 • Mekaniska låssystem
 • ID-passagesystem
 • IT-Säkerhet

Kameraövervakning malmö