Säkerhet och Kameraövervakning Malmö

Installation av kameror för övervakning. Syftet med kameraövervakning är att avskräcka från brott, men om ett brott skett ska det ge möjlighetatt fastställa händelseförlopp och att indentifiera personer och objekt.

Kameraövervakning

Kameraövervakning (också kallas CCTV) har både en brottsförebyggande och brottsuppklarande effekt, och används därför av privatpersoner, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, företag och butiker mot inbrott, stöld, överfall och skadegörelse samt klotter.

Val av lämplig övervakningskamera bör ske utifrån de individuella önskemål och förutsättningar på plats. Ska kameran spela in kontinuerlig eller endast vid rörelse i larmat läge? Ska larmöverföringen ske via mobilnät (GSM eller 3G) eller via fast Internetuppkoppling (WIFI eller Ethernet)? Ska larmet kopplas till en larmcentral för åtgärd? Ska kameran användas inomhus eller utomhus?  Vilken upplösning ska kameran ha?

Specialister Inom:

 • Inbrottslarm
 • Driftslarm
 • Brandlarm
 • Brandindikering
 • Kameraövervakning
 • Port-telefoni
 • Passersystem
 • Kodlås
 • Digitala lås
 • Elektromekaniska låssystem
 • Tvättstugebokning
 • Passage-online
 • Mekaniska låssystem
 • ID-passagesystem
 • IT-Säkerhet

Kameraövervakning malmö